KL Wierchy

OGŁOSZENIE ZARZĄDU KOŁA W SPRAWIE ZGŁASZANIA SZKÓD ŁOWIECKICH

Zarząd Koła Łowieckiego Wierchy informuje iż z powodu wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego zgłoszenia szkód odbywają się drogą elektroniczną poprzez wysłanie maila z informacją o szkodzie na adres:

 mwszkody@gmail.com

W treści maila proszę podać: Adres zamieszkania, nr działki której dotyczy szkoda, nr telefon kontaktowego

Zgłoszenia są przyjmowane również telefonicznie od godziny 15 do 16 pod numerem telefonu 502 517 280

Zarząd koła informuje

Zarząd koła informuje że przystrzeliwanie broni myśliwskiej odbędzie się dnia 22.04.2018 w Czechowicach-Dziedzicach o godzinie 13:00.

Walne zebranie sprawozdawcze odbędzie się 29.04.2018 o godzinie 10:00 w siedzibie koła.