KL Wierchy

Obwód łowiecki stanowi obszar gruntów o ciągłej powierzchni, zamkniętej jego granicami, nie mniejszy niż trzy tysiące hektarów, na którego obszarze istnieją warunki do prowadzenia łowiectwa.

Koło dzierżawi obwód łowiecki  nr 206, położony w województwie śląskim, powiecie żywieckim.

Całkowita powierzchnia obwodu wynosi 7656 ha, natomiast powierzchnia obwodu po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 ustawy Prawo łowieckie wynosi 6898 ha.

Grunty leśne stanowią 62,07% powierzchni obwodu.

Dzierżawiony obwód łowiecki wchodzi w skład rejonu hodowlanego B III ,,Beskid Żywiecki”.

 

Opis granic obwodu:

Od północy granica obwodu biegnie od rzeki Soła potokiem Żabniczanka w górę jego biegu przez Żabnicę do przysiółka Skałka, gdzie przechodzi na potok Szyndzielny, a dalej jego dopływem prowadzi do drogi biegnącej przez szczyt Boracza. Stąd drogą grzbietową przez Halę Redykalną, osiedle Zapolanka, żółtym szlakiem pieszym w kierunku kapliczki za Groniem (Kręcichłosty), dalej tym samy szlakiem w kierunku kaplicy Matki Boskiej w Nickulinie, dalej drogą do potoku Nickulina, którym biegnie do rzeki Soła. Rzeką Soła prowadzi w dół jej biegu do drogi lokalnej, przecinając tor kolejowy Milówka – Rajcza, przechodzi nad potok Całujówka i biegnie drogą pod szczytem Małej Zabawy w kierunku osiedla Madejka. Dalej drogą tą przez osiedla Madejka, Urbanki do drogi na osiedle Krutaki, którą na północ dochodzi do szosy nr S1 Koniaków – Milówka. Następnie szosą nr S1 i 1 biegnie do Milówki i rzeki Soła. Rzeką Soła w dół jej biegu do ujścia potoku Żabniczanka w punkcie początkowym.

 

Obwód dzierżawiony przez Koło został podzielony  na pięć łowisk- Syberia, Zabawa, Żabnica, Nickulina i Prusów.
Podział na łowiska na charakter wewnętrzny i służy przede wszystkim lepszej organizacji pracy w łowisku.
Każde łowisko ma przypisanego gospodarza, który jest odpowiedzialny za:
-organizację budowy i remontów urządzeń łowieckich na terenie łowiska,
-organizację dokarmiania zwierzyny w okresach, gdy jest to konieczne,
-racjonalną uprawę poletek łowieckich ,
-ochronę łowiska przed kłusownictwem.