KL Wierchy

W 2002 roku podjęliśmy trud wybudowania własnej siedziby. Po zakupieniu działki z niewielkimi wpłatami własnymi, ale przede wszystkim własną pracą, możemy poszczycić się własną siedzibą- pięknym budynkiem klubowym, gdzie my i nasi następcy będą mogli się spotykać. Pragniemy też, aby miejsce to służyło również miejscowej ludności oraz stanowiło bazę do kontaktów z sąsiednimi kołami.