KL Wierchy

Kalendarz polowań

Styczeń

Jelenie szlachetne:

byki i cielęta przez cały miesiąc, a łanie do 15.01

Jelenie sika:

byki, łanie i cielęta do 15.01

Daniele:

byki cały miesiąc a łanie i cielęta do 15.01

Sarny:

kozy i koźlęta do 15.01

Dziki:

odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki, lochy

Muflony:

tryki cały miesiąc, a owce i jagnięta do 15.01

Tchórze i kuny

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

Piżmaki

Zające szaraki i dzikie króliki:

tylko w drodze odłowu, do 15.01

Bażanty:

koguty; kury: wyłącznie na terenach OHZ (bażanta)

Kuropatwy:

tylko w drodze odłowu, do 15.01

Gęsi:

gęgawy na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego – do 15.01, a zbożowe i białoczelne na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego – do dnia 31.01

Luty
   

Jelenie szlachetne:

byki i cielęta

Dziki:

odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki, a lochy
– na terenie województwa podlaskiego – przez cały rok;
– na terenie pozostałych województw – do 15.02

     

Muflony:

tryki

   

Tchórze i kuny

 

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

     

Piżmaki

     

Bażanty:

koguty

Marzec

Dziki:

odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki, a lochy
– na terenie województwa podlaskiego – przez cały rok;

   

Tchórze i kuny

 

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

     

Piżmaki

Kwiecień

Dziki:

odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki, a lochy
– na terenie województwa podlaskiego – przez cały rok;

     

Piżmaki:

do 15.04

   

Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

Maj
     

Sarny:

kozły od 11.05

Dziki:

odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki, a lochy
– na terenie województwa podlaskiego – przez cały rok;
– na terenie pozostałych województw – od 15.05

   

Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

Czerwiec
     

Sarny:

kozły

Dziki:

odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki, lochy

 

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze:

od 1.06

Lipiec
     

Sarny:

kozły

Dziki:

odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki, lochy

 

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

Sierpień
     

Jelenie szlachetne:

byki od 21.08

     

Sarny:

kozły

Dziki:

odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki, lochy

 

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

     

Piżmaki:

od 11.08

     

Kaczki:

krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice – od 15.08

     

Łyski:

od 15.08

     

Gołębie grzywacze:

od 15.08

Wrzesień
     

Jelenie szlachetne:

byki

     

Sarny:

kozły

Dziki:

wszystkie

     

Borsuki

   

Tchórze i kuny

 

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

     

Piżmaki

     

Kuropatwy:

do 11.09

     

Słonki:

od 1.09

     

Kaczki:

kryżówki, cyraneczki, głowienki i czernice

     

Gęsi:

gęgawy, zbożowe i białoczelne: od 1.09

     

Łyski

     

Gołębie grzywacze

     

Jarząbki

Październik
 

Jelenie szlachetne:

byki, łanie i cielęta

 

Jelenie sika:

byki, łanie i cielęta

 

Daniele:

byki, łanie i cielęta

   

Sarny:

kozy i koźlęta

Dziki:

wszystkie

 

Muflony:

tryki, owce i jagnięta

     

Borsuki

   

Tchórze i kuny

 

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

     

Piżmaki

   

Bażanty:

koguty; kury: wyłącznie na terenach OHZ (bażanta)

     

Kuropatwy:

do 21.10, a w drodze odłowu cały miesiąc

     

Słonki

     

Kaczki:

kryżówki, cyraneczki, głowienki i czernice

     

Gęsi:

gęgawy, zbożowe i białoczelne

     

Łyski

     

Gołębie grzywacze

     

Jarząbki

Listopad
 

Jelenie szlachetne:

byki, łanie i cielęta

 

Jelenie sika:

byki, łanie i cielęta

 

Daniele:

byki, łanie i cielęta

   

Sarny:

kozy i koźlęta

Dziki:

wszystkie

 

Muflony:

tryki, owce i jagnięta

     

Borsuki

 

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

   

Tchórze i kuny

       

Piżmaki

   

Zające szaraki i dzikie króliki:

również w drodze odłowu

   

Bażanty:

koguty; kury: wyłącznie na terenach OHZ (bażanta)

     

Kuropatwy:

tylko w drodze odłowu

     

Słonki

     

Kaczki:

kryżówki, cyraneczki, głowienki i czernice

     

Gęsi:

gęgawy, zbożowe i białoczelne

     

Łyski

     

Gołębie grzywacze

     

Jarząbki

Grudzien
 

Jelenie szlachetne:

byki, łanie i cielęta

 

Jelenie sika:

byki, łanie i cielęta

 

Daniele:

byki, łanie i cielęta

   

Sarny:

kozy i koźlęta

Dziki:

wszystkie

 

Muflony:

tryki, owce i jagnięta

   

Tchórze i kuny

 

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

     

Piżmaki

   

Zające szaraki i dzikie króliki:

również w drodze odłowu

   

Bażanty:

koguty; kury: wyłącznie na terenach OHZ (bażanta)

     

Kuropatwy:

tylko w drodze odłowu

     

Słonki:

do 21.12

     

Kaczki:

kryżówki, cyraneczki, głowienki i czernice: do 21.12

     

Gęsi:

gęgawy, zbożowe i białoczelne: do 21.12, na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego wielkopolskiego i dolnośląskiego cały miesiąc

     

Łyski:

do 21.12

 

Przez cały rok wolno polować na:

  • norki amerykańskie, jenoty i szopy pracze;
  • borsuki, tchórze, kuny (leśne i domowe) na terenach obwodów łowieckich na których występuje cietrzew lub głuszec;
  • lisy na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy – przez cały rok;
  • piżmaki na terenach rybackich obrębów hodowlanych;
  • dziki – odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki, przy czym za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.

Kalendarz polowań – stan prawny na 16.10.2009 r.

Dzięki PZLOW.pl