KL Wierchy

Członkowie koła

Skład zarządu:

  1. Prezes koła – Łukasz Słowik
  2. Łowczy koła – Antoni Gruszka
  3. Sekretarz koła – Tadeusz Maślanka
  4. Skarbnik koła – Edward Szwajnoch

Skład Komisji Rewizyjnej:

  1. Przewodniczący – Andrzej Caputa

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

  1. Wieńczysław Grzyb

Członkowie:

Wykaz członków koła ŁOWIECKIEGO „Wierchy” w Milówce

Lp. Nazwisko i imię Data wstąpienia

do koła

Pełnione funkcje
  Szeląg Kazimierz 1967 Członek KR -1970-1972

Łowczy 1973 – 1991

Przew. KR – 1991-2000

  Puszyński Jan 1974 Strażnik 1984 – 1992
  Kąkol Stanisław 1978 Członek Koła
  Dubiel Eugeniusz 1978 Członek Koła
  Dziergas Eugeniusz 1978 Członek Koła
  Śleziak Piotr 1979 Członek Koła
  Kubas Franciszek 1981 Strażnik 1995 –
  Gruszka Antoni 1981 Strażnik – 1992 – 1995

Łowczy – 1995 –

  Maciejowski Kazimierz 1984 Skarbnik 1986 -1990
  Szwajnoch Edward 1985 Skarbnik – 1995 –
  Śleziak Wiesław 1985 Członek Koła
  Caputa Andrzej 1992 Członek KR  1997-2001

Przew. KR – 2001 –

  Kupczak Marek 1992 Członek koła
  Drożdż Marcin 1993 Członek Koła
  Grzyb Wieńczysław 1998 Członek KR -2000 –
  Szczotka Adam 1999 Członek Koła
  Babicki Sylwester 2003 Członek Koła
  Słowik Łukasz 2003 Prezes Koła – 2015
  Malowiec Maciej 2003 Członek Koła
  Francuz Jan 2004 Członek Koła
  Szymon Śleziak 2006 Członek Koła
  Maślanka Tadeusz 2007 Członek KR 2008-2013

Sekretarz 2013 –

  Drożdż Paweł 2008 Członek Koła
  Śleziak Jakub 2010 Członek Koła
  Golec Marcin 2013 Członek Koła
  Salamon Leszek 2013 Członek Koła
  Ustupski Wacław 2013 Członek Koła
  Żyrek Tomasz 2014 Członek Koła
  Śleziak Paweł 2016 Członek Koła
  Golec Grzegorz 2015 Członek Koła
  Kąkol Paweł 2017 Członek Koła
  Skowron Przemysław 2017 Członek Koła
  Noga Łukasz 2018 Członek Koła
  Słowik Anna 2019 Członek Koła
  Borkowski Tomasz 2019 Członek Koła