KL Wierchy

Zawiadomienie

Zarząd Koła zawiadamia kolegów, że w dniu 01.10.2017 r. o godzinie 10:00 w siedzibie koła odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Koła.

Zawiadomienie

Zarząd Koła zawiadamia kolegów, że w dniu 23.04.2017 r. o godzinie 10:00 w siedzibie koła odbędzie się Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Koła.

Jednocześnie Zarząd Koła informuje kolegów że „przestrzelanie broni” odbędzie się 22.04.2017 r. w Czechowicach-Dziedzicach.