KL Wierchy

Na terenie siedziby naszego Koła powstały tablice edukacyjne przedstawiające wybrane gatunki zwierząt żyjące na terenie naszego kraju. Na ponad 30 kolorowych planszach przedstawiono zarówno gatunki łowne, jak i chronione, które można spotkać na polach i w lasach. Plansze zawierają zdjęcia oraz podstawowe informacje o wyglądzie i środowisku życia poszczególnych gatunków. Tablice te będą służyły jako pomoc dydaktyczna do prowadzenia lekcji przyrody w terenie i zdobywania wiedzy o otaczającej nas przyrodzie.